fiyuu Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu Fiyuu Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.fiyuu.com.tr internet sitesi ve mobil uygulamasının sahibi, merkezi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 A Blok Kat: 15 Balmumcu 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 62442-5 sicil numarası ile kayıtlı Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“fiyuu” veya “Ata Express”) ile fiyuu mobil ve benzeri uygulamalarına (‘‘Mobil Uygulama’’) üye olan kullanıcı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi ve Eklerinde Yer Alan Şartları “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecek ve mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır. Bundan sonra fiyuu ve Üye tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Fiyuu Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.fiyuu.com.tr internet sitesi ve mobil uygulamasının sahibi, merkezi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 A Blok Kat: 15 Balmumcu 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 62442-5 sicil numarası ile kayıtlı Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“fiyuu” veya “Ata Express”) ile fiyuu mobil ve benzeri uygulamalarına (‘‘Mobil Uygulama’’) üye olan kullanıcı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi ve Eklerinde Yer Alan Şartları “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecek ve mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır. Bundan sonra fiyuu ve Üye tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sipariş ve Ödeme

fiyuu, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedelin Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar. fiyuu, Üye’nin siparişini aldığı zaman gecikmeksizin, kullanıcının mobil cihazı/telefonuna gönderilen bildirim ile siparişin alındığını teyit eder. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin mobil cihazı/telefonunda mesaj alım, bildirim aplikasyonunu kapaması ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan fiyuu sorumlu değildir. Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse mobil cihaz/telefon ekranından “Sepetim” başlıklı kısımdan ilgili değişiklileri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “Canlı Yardım” ekranından canlı yardım ekibi ile görüşerek ilgili siparişi iptal edebilir. Üyeler, fiyuu Mobil Uygulamasından verdikleri siparişin ücretini, Mobil Uygulamada sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim anında ödeyebilirler.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

fiyuu, Mobil Uygulama’da yer akan her tür hizmet, ürün, bilgi ve uygulamayı, önceden bir ihtira gerek olmaksızın uygulamayı durdurma, değiştirme ve yeniden organize etme hakkına sahiptir. fiyuu, Mobil Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve ilgili içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere erişime kapabilme ve gerektiğinde silme hakkını saklı tutmaktadır.

fiyuu’nun, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Mobil Uygulama üzerinden erişilen linkler vasıtasıyla kullanılan portallar, web siteleri, vesair diğer linkler içeriğinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, Mobil Uygulamasını kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, Mobil Uygulamasında başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Mobil Uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

Mobil Uygulaması platformunda Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. fiyuu 'nun, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Mobil Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın uygulanabilir ve yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymayı kabul eder.

Üye, Mobil Uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında elde edilecek kişisel veriler sadece işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat el verdiği ölçüde ve bağlantılı amaçlar için işlenebilecektir.

Üyelik işlemi sırasında kullanılan sosyal medya hesaplarına ait bilgiler veya manuel şekilde girilen üyelik bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşılmamalıdır. Üye, bu bilgileri güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Üyelik sırasında kullanılan sosyal medya hesaplarına ait veya manuel üyelikte verilen bilgilerin kendi kusuru ile kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple fiyuu’dan herhangi bir talepte bulunamaz ve fiyuu’nun bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. fiyuu, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, fiyuu’nun başka Mobil Uygulama kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve fiyuu’nun bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve fiyuu’nun uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Mobil Uygulama tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları fiyuu’nun mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından fiyuu’nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

fiyuu tarafından Mobil Uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan servis sağlayıcısının adı, mobil aplikasyona erişilen tarih ve saat, mobil aplikasyona doğrudan bağlanılmasını sağlayan platform gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

fiyuu, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden açık rızasını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla, (iii) Mobil Uygulaması’nın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve Mobil Uygulaması’nın kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. fiyuu, Üye’nin Mobil Uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

fiyuu, Mobil Uygulamasının içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma hakkına haizdir. Herhangi bir şekilde, yapılacak söz konusu değişikliklerin Üye’nin aleyhine bir düzenleme getirdiği durumlarda, söz konusu değişiklik ile ilgili olarak www.fiyuu.com.tr üzerinden bilgilendirme yapılır

Ürün Teslimatı

fiyuu tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, Mobil Uygulama sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple fiyuu’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak fiyuu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Gizli Bilgilerin başka kişilerin eline geçmesi ve kullanılmasından fiyuu ve iştirakleri veya grup şirketleri, tüm üye işyerleri ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sözleşmenin Feshi

fiyuu, Sözleşme’nin feshi için haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@fiyuu.com.tr adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin fiyuu’ya ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve fiyuu Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İhtilaflarda fiyuu’nun veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Üye kabul eder.

EK-1 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AÇIK RIZA

Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile site/mobil uygulama erişimlerinde kullandığım her türlü kişisel olan/lmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal düzenlemelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirketiniz ve ortakları/iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlanabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkca izin (rıza-onay) veriyorum.

EK-2 ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN AÇIK RIZA

fiyuu İnternet Sitesi/Mobil Uygulaması’na üye girişi için başvurulduğunda “fiyuu kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler, söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe fiyuu, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler. Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için fiyuu veya Ata Express tarafından, tarafıma SMS/kısa mesaj, bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.